Logo Energytix

 

Energy management Ecosystem

Wat is Energytix?

Energytix is een webbased IT-platform, gedreven door A.I., waarmee u als eindgebruiker een beter inzicht kunt krijgen op uw energieprofiel enerzijds, en uw klimaatafdruk anderzijds. Op basis van de verworven informatie zal het Energytix platform u helpen om uw energieprofiel te optimaliseren, uw ecologische voetafdruk te minimaliseren en ten slotte de CO2-neutraliteit te maximaliseren

Windmolens op een berg

Eenvoudig

Energytix is gebaseerd op een maandelijkse subscriptiemodel. Dankzij onze laagdrempelige instap willen we aan elke eindgebruiker de kans geven om mee te genieten van onze continue innovaties.

Toekomstgericht

Dat ons Energytix platform future proof is, staat buiten kijf. Wij willen nl. de overstap van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen vergemakkelijken door artificiële intelligentie te gaan gebruiken voor het beheer van alle groene energie die opgewekt werd door onze leden.

Betrouwbaar

Zoals hierboven reeds vermeld willen wij graag de complexiteit van de energiemarkt weghalen voor u. Zo nemen wij de administratie op ons en kan u met al uw vragen of opmerkingen steeds bij ons terecht. Wij werken dus niet enkel voor u maar ook samen met u. 

Doel

Het Energytix platform heeft als hoofddoel om met intelligente technologieën op een maatschappelijk verantwoorde manier het energieprofiel van zijn gebruikers te optimaliseren en bijgevolg de CO2-neutraliteit te maximaliseren op grote schaal. We willen een platform ter beschikking stellen dat de complexiteit van het energiegebeuren (zowel vraag en aanbod) wegneemt voor de eindgebruiker.

Contact

Wenst u ook bij te dragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot of wenst u meer informatie, vul dan uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

E-mail

contact@energytix.eu

Adres

Schaapveld 12
9200 Dendermonde
België

Telefoon

+32 52 69 04 90